מיכאל סגן כהן   -   לויתן

יונה יושב בכסא וקורא ספר בתוך בטנו של לוויתן


מקור: יונה ב`
אקריליק ושמן על בד   |  644 x 260
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1983
יצירות נוספות של מיכאל סגן כהן
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון