רב האמן הונורה   -  
לה סום לה רואהAdd. Ms. 54180) גיליון 54): – הסנה הבוער/ עגל הזהב
ברגיסטר העליון, משמאל משה בעל קרניים מקבל את הלוחות מאלוהים מעל הר סיני. מימין, משה משליך את הלוחותהנופלים ונשבריםומצביע לעבר הרגיסטר התחתון. ברגיסטר התחתון בני ישראל סוגדים לעגל הזהב, העומד על כן, ומנגנים לו בידיהם מורמות ובכריעת ברך.

מקור: שמות ג`; שמות ל"ב  |  פרשה: כי תשא
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1295
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון