פורד מדוקס בראון   -   כתנת הפסים
משמאל, יעקב יושב על משטח מוגבה וקורע את חולצתו באבל כאשר ארבעה מבניו מראים לו את כתונתו המגואלת בדם של יוסף. בנימין הקטן כורע ליד יעקב ומחזיק בנבל. כלב מרחרח כתם דם בכתונת יוסף. 

מקור: בראשית ל"ז  |  פרשה: וישב
צבע מים   |  30.5 X 30.5
גלריית טייט, לונדון
תאריך : 1867
יצירות נוספות של פורד מדוקס בראון
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון