סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
כתובתה של דונה חוה בת מנחם חי לוי סונסין מליוורנו, איטליה: אדם וחוה

אדם שוכב עם גבו אל הצופים, בעוד חוה  פונה אליהם משני צדי עץ הדעת טוב ורע, שמסביבו מלופת הנחש. בשמיים נראים ששה מלאכים קטנים היוצרים מעין חופה.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים
תאריך : 1746
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון