סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
כתב יד קדמון (MS Junius 11, עמ` 41): אלהים מקלל את הנחש, אדם וחוה
למעלה: אלהים, המוצג כאדם עטור הילה, לבוש בבגד מהודר ומחזיק בספר, עומד מול ומעל הנחש ומקלל אותו. הנחש העומד על קצה זנבו. משמאל, נראה הנחש זוחל.
למטה: אלהים, האוחז במגילה קדושה, עומד מעל עץ הדעת ומחווה בידו לעבר אדם וחוה, הנראים לרלגיו העץ. אדם מדבר אל אלהים תוך כדי כיסוי חלציו בעוד שחוה כורעת ארצה, מביטה מעלה ומכסה עצמה גם כן.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
ספריית בודליאן, אוקספורד
תאריך : 1000 - 1100
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון