אמן לא ידוע   -  
כתב היד קאדמון (Ms Junius 11 ע. 49) :קין ואבל

למעלה משמאל, קין עובד את האדמה; מתחתיו הבל רועה את צאנו. למעלה מימין, הבאת המנחות והעדפת הבל. למטה מימין, קין הורג את הבל; משמאל, דמי הבל צועקים אל האל מן האדמה


מקור: בראשית ד  |  פרשה: בראשית
איור דיו על קלף
ספריית בודליאן, אוקספורד
תאריך : 1000 - 1100
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון