גוסטב דורה   -  
כתבי הקודש: קין והבל מעלים את מנחותיהם

מימין, בקידמת התמונה, קין מתבונן בעשן מנחתו המתפזר לאדמה, בעוד משמאל, ברקע האפלולי, מביט הבל בעשן מנחתו העולה לשמים


מקור: בראשית ד  |  פרשה: בראשית
תחריט

תאריך : 1865
יצירות נוספות של גוסטב דורה
                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון