המסע במדבר

אמן לא ידוע   -  
כתבי הקודש ע"פ תרגום הולגטה ועם פירוש (Bibl 1552) : נס המן
משה בעל קרניים עומד מצביע לעבר המן היורד מן השמים ומנחה את בני ישראל לאסוף אותו מהקרקע.

מקור: שמות ט"ז  |  פרשה: בשלח
חיתוך עץ
הספריה התיאולוגית פיטס, אטלנטה
תאריך : 1552
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון