נשים בספר שופטים II

גוסטב דורה   -  
כתבי הקודש: הלוי נושא את גופת פלגשו
מבט מאחור על איש לוי הנושא את גופת פילגשו על חמור. הוא פונה אל עבר העיר ומניף את ידו כנשבע. מעליו תלוי ענן לבן המאיר על העיר ומסמל את תקוותו לנקמה.

מקור: שופטים י"ט
תחריט

תאריך : 1865
יצירות נוספות של גוסטב דורה
                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון