סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
כנסיית ורה קרוז, מאדרואלו: החטא הקדמון
אדם וחוה העירומים נמצאים משני צדי עץ הדעת, עליו מלופף הנחש. חוה נוטלת פרי מפי הנחש בידה האחת ומכסה את מבושיה בידה השניה בעזרת עלה גדול. רגליה מכופפות ונראה שהיא מרחפת מעל האדמה. אדם מכסה אף הוא את מבושיו ומשעין את סנטרו על כף ידו השניה.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
פרסקו   |  203 x 207
מוזיאון הפראדו, מדריד
תאריך : 1100 - 1200
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון