בכורה וברכה

רמברנדט (ון ריין)   -  
יצחק מברך את יעקב

יצחק שוכב במיטתו ומברך את יעקב הכורע לפני אביו ומושיט לו את ידיו. מימין, עומדת רבקה ומקשיבה בדאגה.


מקור: בראשית כז, יח-כט  |  פרשה: תולדות
רישום דיו   |  12.5x17.4
לשעבר גלריה ון דימן, ברלין
תאריך : 1640  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון