מאבקי יעקב

הלן אן ליכט   -   יעקב והמלאך
יעקב, לבוש בכותונת פסים, נאבק בשכיבה במלאך מכונף שמגיח מתוך להבות, האופפות את המקום כולו.

מקור: בראשית ל"ב  |  פרשה: וישלח


תאריך : 1973
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון