נשים בספר שופטים I

גוסטב דורה   -   יעל וסיסרא
יעל עומדת בפתח אוהלה ומחזיקה את יריעת האוהל בידה בהביטה אל עבר סיסרא, המוטל מת על הקרקע כשהוא מכוסה בשמיכה. מבעד לפתח נראה ברק, המתקרב אל האוהל על סוסו.

מקור: שופטים ד`
תחריט

תאריך : 1865
יצירות נוספות של גוסטב דורה
                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון