נשים בספר שופטים - הקרבת גברים

  -  
ים ההיסטוריה ליוהנס מקולומנה (Lat. 4915, f.37v): דבורה שופטת את ישראל

דבורה הנביאה, החובשת כתר והמחזיקה בשרביט, מוצגת כמלכה השופטת ארבעה נתינים כשמאחוריה דמות בלבוש כומר.
                                                                  


מקור: שופטים ד`
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת, פריז
תאריך : 1447 - 1455
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון