אמן לא ידוע   -  
ילדים מציירים את מתן תורה II

משה עומד על פסגת הר סיני מחזיק את לוחות הברית כאשר קרני אור סובבות את ראשו. ההר נראה רועד, מורכב מטלאים עם דגמים שונים היוצרים אשליה של תזוזה.


מקור: שמות יט, יתרו דברים ה, ואתחנן  |  פרשה: שמות.
רישום
מוזיאון ישראל, ירושלים
0
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון