לוקס ון ליידן   -  
יוסף פותר את החלומות בכלא
שני סריסי פרעה יושבים כבולים מול יוסף בבית הסוהר. מעל ראשו של כל אחד מופיע חלומו. חלום שר האופים משמאל מראה ציפור אשר אוכל מסל שמונח על ראשו. בחלומו של שר המשקים מימין הוא נראה עומד ומוזג יין מכד אל גביע.

מקור: בראשית מ`  |  פרשה: וישב
תחריט
המוזיאון הלאומי, אמסטרדם
תאריך : 1512
יצירות נוספות של לוקס ון ליידן
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון