שלום מצפת (מושקוביץ)   -  
יוסף מספר את חלומותיו
בפאנל העליון, יוסף הנער,לבוש בכתונת הפסים שלו, מספר לאחיו המזוקנים את חלומו הראשון, המופיע לפניו כאלומות קטנות המשתחוות לאלומתו הגדולה. בפאנל התחתון, יוסף פונה אל אביו ואחיו ומספר להם על חלומו השני. שמש, ירח וכוכבים נראים משתחווים לרגלי יוסף.

מקור: בראשית ל"ז  |  פרשה: וישב
לא ידוע

0
יצירות נוספות של שלום מצפת (מושקוביץ)
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון