רמברנדט (ון ריין)   -  
יוסף לפני פרעה
יוסף כורע לפני פרעה היושב על כס מלכותו, כאשר אנשי חצר מסוגים שונים מביטים. יוסף מחווה בידיו בהתאם לדבריו כי רק האלוהים יכול לספק את פתרונות שאלותיו של פרעה.

מקור: בראשית מ"א  |  פרשה: מקץ
רישום דיו וצבע מים   |  19.4 X 18.4
פינקוטק, נפולי
תאריך : 1659  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון