ג`ון אוגוסט סוונסון   -   יונה

מסביב לתמונה המרכזית, פאנלים קטנים מתארים אירועים מספר יונה. בפינה השמאלית העליונה, יונה נקרא על ידי מלאך לנבא, הוא יורד אל יפו להפליג בספינה, נתקל בסערה בים ומושלך אל הים עי המלחים.במרכז, יונה נבלע עי הלוויתן, ברגלים קדימה.למטה, הוא שוהה בבטן הלויתן שלושה ימים בתפילה לישועה והלויתן מקיא אותו החוצה. בצד ימין למטה, הוא מגיע אל החוף, מוכיח את אנשי נינוה, מוכיח את המלך ולבסוף יושב תחת הקיקיון בסוכה כאשר השמש יוקדת


מקור: יונה א`-ד`
הדפס אבן צבעוני   |  45.7 x 61
גלריה עירונית לחינוך לאמנות, לידס
תאריך : 1983
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון