יהודה ותמר

אארט דה גלדר   -   יהודה ותמר

יהודה חובש תרבוש ועוד מחזיק במטהו, שם ידיים על תמר המצועפת והיא מחווה בידה.


מקור: בראשית ל"ח  |  פרשה: וישב
שמן על בד
בית מוריץ, האג
תאריך : 1700  בקירוב
יצירות נוספות של אארט דה גלדר
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון