אמן לא ידוע   -  
טופוגרפיה נוצרית (Vaticanus Graecus 699, f. 61v): מתן תורה

שני ייצוגים עטורי הילות של משה משתי פרשיות נפרדות אך קשורות בחייו. משמאל, משה עומד יחף עם מטהו בידו בתוך עדרו ומביט אל הסנה הבוער (בקצה הימני במרכז, מעבר למשה השני), ויד האלוהים מושטת לעברו מענן. מימין, משה על הר סיני הבוער באש (בפינה הימנית התחתונה) מושיט את ידו לעבר ידו של אלוהים לקבל את התורה בצורת מגילה.


מקור: שמות ג`; כ"ד  |  פרשה: שמות.
איור צבע
הספריה האפוסטולית, הותיקן
תאריך : 800 - 900
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון