נשים בספר שופטים I

רמברנדט (ון ריין)   -  
חתונת שמשון
אשתו הראשונה של שמשון יושבת במרכז שולחן הסעודה בשמלת כלה ונזר כשלשמאלה יושב שמשון, אשר חד חידות לקהל מצומצם שהתקבץ סביבו. מסביב לשולחן יושבים שמונה אורחים.

מקור: שופטים י"ד
שמן על בד   |  175 x 126
גלריית אלטה מאייסטר, דרזדן
תאריך : 1638
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                       
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון