סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
ח`נום מעצב את בן פרעה על אובניים

האל הבורא ח`נום יוצר את הפרעה העתידי באבניים. תחות, אל הירח, החכמה והזמן, רושם את תוחלת חייו של המלך לעתיד


מקור: בראשית ב  |  פרשה: בראשית
רישום דיו
א.א.ו. בדג` - אלילי המצרים, 1904
תאריך : 300 לפנה"ס -  50 לפנה"ס
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון