חלום יעקב

דויד שריר   -   חלום יעקב
יעקב ישן לרגלי סולם, ראשו על אבן אחת ועוד שלוש אבנים מסביבו. במעלה הסולם מתעופפים ארבעה יצורים.

מקור: בראשית כ"ח  |  פרשה: ויצא
הדפס אבן   |  52 X 76
גלריית ספראי, ירושלים
תאריך : 1970
יצירות נוספות של דויד שריר
   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון