קוסימו רוסלי   -  
חיי משה: עגל הזהב
למעלה: משה כורע בפני אל מאונש ופמליה של מעלה ומקבל את התורה.
למטה משמאל: משה יורד עם שני לוחות הברית ומציגם בפני העם כשמאחוריו עומד יהושע הצעיר.
למטה באמצע: משה עומד להשליך בזעם את אחד הלוחות ארצה בראותו את בני ישראל משתחווים בפני מזבח שמתנוסס מעליו עגל הזהב.
מימין: משה מתיך את העגל באש, מפזר את האפר בנהר ומשקה בו את בני ישראל.

מקור: שמות ל"ב  |  פרשה: כי תשא
פרסקו
הקפלה הסיסטינית, הותיקן
תאריך : 1490
יצירות נוספות של קוסימו רוסלי
 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון