שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
חומש דה קסטרו (180/094): שיר השירים

המילה "שיר" במרכז.  למטה מימין, צייד מגיח מאחורי עץ ותוקע בקרן.  בקרן, כלב מתנשף.  משמאל, כלב צייד תוקף אייל.


מקור: שיר השירים א' 1
איור צבע על קלף
מוזיאון ישראל, ירושלים
תאריך : 1344
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון