אמן לא ידוע   -  
חומש אשבורנהם (Nouv. acq. Lat. 2334, f. 76): מתן תורה
למעלה: משה עולה בהר סיני על מנת לקבל מן האל את התורה. האל מוצג כראש אנושי אפוף הילה הנמצא בלבו של ענן אשר מרחף מעל רכסים בוערים. למרגלות ההר מחכים בני ישראל לשובו של משה.
באמצע: משה עומד מאחורי מזבח אבן ומורה לבני ישראל הסובבים אותו את התורה שקיבל. לצדו נראים מספר אנשים המעלים מנחות על המזבח.
למטה: משה, יהושע, אהרן, נדב ואביהוא עומדים באוהל מועד משני צידי הפרוכת שמסתירה את קודש הקודשים.
שימו לב: יש לחפש במקור התמונה לפי Nouv. acq. lat. 2334, f. 76

מקור: שמות י"ט - מ`  |  פרשה: משפטים
איור צבע
הספריה הלאומית של צרפת פריז
תאריך : 580 - 620  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון