סיפור גן עדן

לורנזו מייטאני   -  
חוה נותנת לאדם את הפרי

כאשר היא מסתירה את פריה בבית השחי, חוה מציעה לאדם, העומד בצד השני של העץ, פרי שני.;הנחש כרוך סביב העץ מביט בערמה.לרגלי העץ, בריכה מתומנת שממנה יוצאים ארבעה נהרות


מקור: בראשית ג  |  פרשה: בראשית
תבליט אבן
קתדרלת אורויאטו, אורויאטו
תאריך : 1310 -  1330
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון