סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
זובדט אל-תוואריך מאת לוקמאן-אי-אשורי (Ms. 414 fol. 53): אדם וחווה

אדם וחוה משני צדי עץ החיים, שמשורשיו זורם נהר בצורת נחש. מתחתיהם דורות צאצאיהם הראשונים עומדים, ומעליהם ארבעה יצורים מכונפים


מקור: ב` - ג`, בראשית;  קוראן, ז: יט- כה  |  פרשה: בראשית
איור צבע
מוזיאון האמנות התורכית והאיסלאמית , איסטנבול
תאריך : 1583  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון