עקדת יצחק

אירווינג אמן   -  
ויקרא מלאך מן השמים

מלאך בעל כפניים צהובים מרחף במחוות חיבוק מעל אברהם, העצוב והחזק, העומד להקריב את הנער יצחק, השוכב לרגליו.


מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
הדפס אבן צבעוני
אוסף פרטי
תאריך : 1964
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון