יוהן קריסטוף וייגל   -  
והנה ה` עובר

אליהו, בראותו חזיון אלוהי של רוח, אש, ורעידת אדמה, ובשמעו את קול אלוהים, מכסה את פניו באדרתו


מקור: מלכים א יט
חיתוך עץ   |  39
הספריה התיאולגית "פיטס" אטלנטה, ג`ורגיה
תאריך : 1695
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון