אמן לא ידוע   -  
הביבליה המאויירת של הוקהאם (Add. 47682, f. 5v) :רצח הבל וקבורתו, ענישת קין

למעלה משמאל, קין, עובד האדמה, הורג את הבל, המחזיק במטה הרועים, עם לסת חמור.  למטה משמאל, קין קובר את הבל.  מימין, אלהים נוזף בקין.


מקור: בראשית ד'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1320 - 1330  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון