סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
הביבליה המאויירת של הוקהאם (Add. 47682, f. 4r) : פיתוי וגירוש

למעלה, אדם מימין לעץ וחוה משמאלו אוכלים מפרי העץ.  חוה מעבירה אל אדם פרי נוסף. בתוך ענפי העץ יושב הנחש, המתואר כבעל ראש אשה, צוואר ארוך, כנפיים ורגליים של ציפור וזנב ארוך. למטה, מלאך עם חרב אדומה שלופה מגרש את אדם וחוה מן הגן, כאשר הם מתכסים בעלי תאנה.


מקור: בראשית ג'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1320 - 1330  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון