סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -  
הביבליה המאויירת של הוקהאם (Add. 47682, f. 3v) : אלהים אוסר על אכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע

בתוך גן מוקף חומה, אלהים מצביע על עץ הדעת טוב ורע ביד אחת ומחווה ביד השניה כסימן לאיסור.  משמאל לעץ, אדם וחוה הערומים מחווים כסימן לקבלת האיסור.


מקור: בראשית ב'  |  פרשה: בראשית
איור צבע על קלף
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1320 - 1330  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון