אמן לא ידוע   -  
הקרב בין דוד לגוליית
למעלה: דוד מתעמת עם גוליית לאחר שהשיל מעליו את שריונו של שאול. הדמות שחוצצת בין דוד לגולית היא נהר מואנש. ידו של האל מגיחה מן השמים ומצביעה על דוד. שני המגדלים בשני צידי התמונה מייצגים את שני הערים היריבות.
באמצע: דוד עומד קרוב לגולית החמוש היטב, אשר מניף את כידונו. דוד, ומאחוריו חיילי ישראל, מכין את הקלע בעודו מתגונן בידו השניה המכוסה בגלימה.
למטה: דוד כורת את ראשו של גוליית בעזרת חרב גדולה. משני צדיהם נראים מגנו המרשים וכידונו של גוליית והקלע והאבנים של דוד.

מקור: שמואל א` י"ז
כסף מובלט   |  49.4 x 6.6
מוזיאון המטרופוליטן לאמנות, ניו יורק
תאריך : 629 - 630
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון