קריעת ים סוף

פייר יוג`ין דו סימיטייר   -  
הצעה לחותם הגדול של ארצות הברית
משה עומד על החוף, ומושיט את ידו מעל הים, להכניע את צבא פרעה, העומד במרכבתו הטובעת עם חרב שלופה. עמוד האש מופיע בעננים ממעל. מסביב לתמונה כתוב: מרד נגד עריצים הוא ציות לאלהים.

מקור: שמות י"ד - ט"ו  |  פרשה: בשלח
רישום דיו

תאריך : 1777
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון