סיפור גן עדן

אמן לא ידוע   -   הפיתוי
חוה קוטפת בידה האחת פרי מעץ הדעת ובידה השניה מגישה פרי נוסף לאדם. אדם, שגופו כפוף ונסתר מעט, נוטל את הפרי ומניח את ידו השניה על חזהו כמופתע או מסתייג. גזע העץ שנראה משמאל מזכיר בצורתו הנפתלת את צורת הנחש המפתה.

מקור: בראשית ג`  |  פרשה: בראשית
כותרת אבן גיר
כנסיית מנזר סנט מרי מדלן, וזליי
תאריך : 1100 - 1200
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון