מעמד הסנה

אמן לא ידוע   -   הסנה הבוער

משה, יחף ומוקף בהילה, עומד עם זרועותיו פתוחות ומחזיק בלוחות הברית. מולו, מריה המוקפת בהילה מופיעה במרכזו של סנה שבוער על פסגת גבעה. מתחת לגבעה יש קבוצה של אוהלים ואנשים.


מקור:  שמות ג  |  פרשה: שמות.
אייקון מצויר
אתר קופטיק-נט
0
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון