פרנץ פרנקן, הבן   -  
הסגידה לעגל הזהב
מלפנים: אהרן הכהן, היושב על כס בבגדי הכהן הגדול, מבקש מבני ישראל הסובבים אותו להביא לפניו כלי זהב ותכשיטים על מנת ליצור מהם את עגל הזהב.
ברקע: עגל הזהב נישא על עמוד גבוה שמסביבו חגה קבוצת רוקדים. בקירבת העגל העם חוגג באכילה ובמחול.

מקור: שמות ל"ב  |  פרשה: כי תשא
שמן על לוח   |  60 x 88
בית רוקוקס, אנטוורפן
0
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון