מקדש וארון

אמן לא ידוע   -  
ביבליה הויזגותית-מוזערבית (codex legionensis 2, f. 50): הקדשת המשכן

אהרון עומד בתוך המשכן, מתחת לשולחן לחם הפנים וארון הברית וליד מזבח בעל צורת שולחן, ולידו בני אהרון. מעל תלויה המנורה בצורת אהיל. מחוץ למשכן עומדים בני ישראל.


מקור: ויקרא ט`  |  פרשה: שמיני
איור צבע
כנסית איזידור הקדוש, ליאון
תאריך : 960
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון