רמברנדט (ון ריין)   -  
המנחות של קין והבל
הבל, המתואר כאדם כחוש ויחף כורע לפני מזבחו הבוער ומתפלל. מעל מופיעה דמות שמיימית. מאחורי הבל, עומד קין הנבוך לרגלי מזבחו הגבוה אך חסר אש.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
רישום דיו   |  19.7 x 29.5
קופפרסטיכקבינט, ברלין
תאריך : 1650  בקירוב
יצירות נוספות של רמברנדט (ון ריין)
                                                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון