עקדת יצחק

אמן לא ידוע   -  
המכלול הצפון צרפתי (Add. 11639, גליון b521): עקידת יצחק
אברהם עומד ליד מזבח גבוה, תופס בשיערו של יצחק ומניף מעליו סכין עבה. יצחק מוצג כילד קטן, שאחת מרגליו קשורה לאחת מידיו. אברהם מביט אל עבר מלאך המגיח מן השמים, תופס במאכלת ועוצר את המעשה, בזמן שהוא מורה על הקורבן החלופי: האיל התקוע בסבך השיחים שמאחורי אברהם.

מקור: בראשית כ"ב  |  פרשה: וירא
כתב יד מאוייר
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1280  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון