קריעת ים סוף

אמן לא ידוע   -  
המחזור המשולש (Kaufmann ms. 384, f. 197r): קריעת ים סוף

למעלה, משמאל משה  מניף את מטהו לעבר הים.  מאחוריו, גברי העם ואהרון הכהן בראשם, ומאחוריהם נשי ישראל ומרים בראשן – כולם שרים.

למטה, צבא מצרים עם פרעה רכוב על סוס בראשם.  באמצע התור טובעים בים.


מקור: שמות ט"ו  |  פרשה: בשלח
איור צבע על קלף
ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, בודפשט
תאריך : 1322  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון