אמן לא ידוע   -  
המחזור המשולש (Add. 22413, vol. 2, fol. 3r): משה מקבל את לוחות הברית
משה עומד על הר סיני ומקבל את הלוחות, עליהם חקוקים עשרת הדיברות. מאחוריו לרגלי ההר עומד אהרן בבגדי כהונה. מאחורי אהרון ומעט נמוך ממנו ממתינים בקבוצות נפרדות גברים בכובעי יהודים ונשים בפרצופים של חיות. מן הרקיע יוצאות חצוצרות הפונות לכיוונו של משה ומלוות את האירוע בצלילים רמים.

מקור: שמות כ"ד; ל"א 18  |  פרשה: משפטים
איור צבע
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1322  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון