אמן לא ידוע   -  
המחזור המשולש (Add. 22413) הפתיחה לספר רות
משמאל, רות עומדת לפני בעז ומשרתו הקוצר ומבקשת רשות ללקט בשדותיו. מימין, רות עומדת עם מגל בידה ליד תבואה שטרם נקצרה. שלושה משרתיו של בעז קוצרים, אוספים וקושרים את שיבולים ובעז (?) משגיח מאחוריהם. אחד המשרתים מפזר לרות שיבולים לפי פקודת בועז. למספר דמויות יש ראשי חיות; מעל ראשי הדמויות כתובה בעברית באותיות גדולות המילה הראשונה של מגילת רות ("ויהי"). 

מקור: רות ב
איור צבע
הספריה הבריטית, לונדון
תאריך : 1322  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון