-  
המחזור הכפול(46a, f.202v): משה מקבל את לוחות הברית
למעלה, מימין: לקול תרועת מלאכים משה מקבל את לוחות הברית מיד האל, אשר יוצאת מן הרקיע. מימין משה מוסר את  הלוחות ליהושע.
למטה: בני ישראל מריעים ומשתחווים.

מקור: שמות כ"ד  |  פרשה: משפטים
איור צבע
הספריה של מדינת סקסוניה, דרזדן
תאריך : 1290  בקירוב
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון