שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
ביבליה פופרום (10a 15, f. 34v): הכלה מחפשת את החתן

מימין, הכלה מחפשת את החתן הנעדר.  במרכז, שלוש נשים מגלות שישו נעלם מקברו.  משמאל, ראובן מגלה שיוסף אינו בבור.


מקור: שיר השירים ג'
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של הולנד, האג
תאריך : 1470  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון