משפחת האבות

הנס (הבן) הולביין   -  
הכנסת האורחים של אברהם
אברהם כורע ברך מול שלושת המלאכים, הצמודים זה לזה כגוף אחד, ומקבל בהכנעה את נבואת המלאך האמצעי המדבר אליו מחוץ לביתו. מאחור נראית שרה המציצה מפתח הבית ומחייכת.

מקור: בראשית י"ח  |  פרשה: וירא
איור
דמויות סיפורי הברית הישנה, ליון, 1547
תאריך : 1539
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון