גוסטב דורה   -   היהודי הנודד
דמותו האגדית של היהודי הנודד, שמהווה פיתוח לדמותו של קין בפרשנות הנוצרית הספרותית והחזותית, מוצגת כאדם כעור בעל אף גדול ושיער וזקן ארוכים במיוחד. היהודי אוחז במקל הליכה גדול והולך יחף ובמהירות, כפי שניתן להבין מן הרוח הנושבת בשיערו ובבגדיו.

מקור: בראשית ד`  |  פרשה: בראשית
חיתוך עץ

תאריך : 1852
יצירות נוספות של גוסטב דורה
                                   
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים I
נשים בספר שופטים II
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון