שיר השירים

אמן לא ידוע   -  
ביבליה היסטוריאל (10B 23, f. 330v): המאהבים הקדושים

בתוך נוף כפרי, הכלה השמימית החובשת כתר מחבקת את החתן השמימי, עטור ההילה ומחזיק ספר.


מקור: שיר השירים א' 1
איור צבע על קלף
הספריה הלאומית של הולנד, האג
תאריך : 1371 - 1372  בקירוב
יצירות נוספות של אמן לא ידוע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
מעשה בראשית
סיפור גן עדן
קין והבל
סיפור המבול
מגדל בבל
נסיונות אברהם
משפחת האבות
עקדת יצחק
בכורה וברכה
חלום יעקב
מאבקי יעקב
יהודה ותמר
יוסף
חיי משה
חיי מרים
מעמד הסנה
קריעת ים סוף
מתן תורה
עגל הזהב
המסע במדבר
נשים בספר שופטים - הקרבת גברים
נשים בספר שופטים - הקרבת נשים
דוד
אליהו
יחזקאל
יונה
סיפור איוב
שיר השירים
רות
מגילת אסתר
אלף בית
הכרובים
מקדש וארון